Menu

O nás

Podještědská poliklinika je druhé největší zdravotnické zařízení v Liberci, hned po Krajské Nemocnici Liberec fungující již od roku 1996. Má pevné a nezastupitelné místo v síti zdravotnických zařízení v Libereckém kraji. V příjemném prostředí Vám bude poskytnuta kvalitní zdravotní péče zaručená nejen kvalifikací našeho personálu, ale i moderní zdravotnickou technologií a postupy, které používáme.

Náš tým tvoří 8 lékařů, 6 zdravotních sester, technický personál a zbytek jsou členové vedení. Za posledních 10 let prošla poliklinika kompletní rekonstrukcí a opravami, zastaralé přístrojové vybavení bylo nahrazeno novými nejmodernějšími přístroji tak, aby na našem pracovišti mohla být poskytována špičková zdravotnická péče. Čekárny jsou rekonstruovány tak, aby čekání (které obvykle nebývá dlouhé) bylo pro pacienty co nejpříjemnější. Náš personál je pacientům vždy k dispozici, proto se nebojte se na nás kdykoliv obrátit.

Podještědská poliklinika zajišťuje pro několik podniků v severočeském kraji smluvně komplexní zdravotní služby závodní péče (ZPP), odbornou preventivní činnost (OPČ) na pracovištích, konzultační a poradenskou činnost, školení první pomoci a bezpečnosti práce, kontroly dodržování hygienických norem a předpisů, prohlídky pracovišť atd.